Wdrażając nowy projekt lub rozwijając istniejący pamiętaj o tym aby był on prosty, skalowalny i automatyczny. Takie założenia pozwolą na osiągnięcie sukcesu: szybkiego rozwoju projektu lub firmy.